CROportali.com je računalno generirani i automatizirani portal koji automatski povlači dijelove vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, na način da od sadržaja izvornika prikazujemo samo naslovnu fotografiju, naslov i, okvirno, rečenicu uvodnog teksta, upoznajući korisnika o temi članka izvornika. Da bi korisnik mogao vidjeti i pročitati članak, mora “kliknuti” na najavu vijesti i time se automatski upućuje na vijest na izvornoj web-stranici.

Dio vijesti prenesene na CROportali.com se sastoji od tekstualnog dijela i pripadajuće slike prenesene s izvorne vijesti, s tim da se tekstualni dio prikazuje u okvirnoj duljini jedne uvodne rečenice. Princip je praktički istovjetan onom na Facebooku.

Dijelovi vijesti objavljeni na CROportali.com i poveznice koje upućuju na izvorne web-stranice se na CROportali.com nalaze u maksimalnom trajanju 10 dana, te se nakon isteka tog roka automatski brišu sa servera.
Poveznice objavljene na CROportali.com i sadržaj poveznica koje vode na web-stranice i usluge nisu u vlasništvu niti pod kontrolom portala CROportali.com i CROportali.com nije odgovoran za sadržaj tih stranica, kao niti za naknadne promjene sadržaja tih stranica.

CROportali.com nije vlasnik, niti autor prenesenog sadržaja i ne polaže nikakva prava na preneseni sadržaj, niti preneseni sadržaj odražava stavove portala CROportali.com.
CROportali.com na ovaj način samo informira svoje posjetitelje o postojanju određenih članaka/vijesti na određenom broju hrvatskih portala, te posjetitelje prosljeđuje (poput referalla) na izvornik, na originalno mjesto objave članka.

U smislu poštivanja intelektualnog vlasništva i autorska prava , CROportali.com se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava ili intelektualnog vlasništva ukloniti sve sadržaje za koje neka od strana smatra da krše autorska prava drugih, intelektualno vlasništvo drugih ili neke od zakona RH.

Molimo vas da sve eventualne povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede ili primjedbe uputite na adresu info@croportali.com. CROportali.com obvezuje se promptno reagirati na primjedbe/prijave/pritužbe i eventualni problem riješiti u najkraćem mogućem roku.

U prijavi problema molimo da navedete koje se autorsko djelo/intelektualno vlasništvo krši i na koji način, poveznicu CROportali.com na kojoj se eventualni prekršaj nalazi te ime i prezime osobe ili naziv tvrtke i kontakt podatke podnositelja primjedbe/prijave radi daljnjeg kontakta.

Sve sadržaje CROportali.com koristite na vlastitu odgovornost i ne možemo se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

CROportali.com zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te ne odgovara za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Eventualne promjene stupaju na snagu objavljivanjem na CROportali.com.
Korištenjem portala korisnik prihvaća ove uvjete korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune. Smatra se da su korisnici korištenjem portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja te da su ih razumjeli u cijelosti.